Kakor & Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också kunna lämna sitt samtycke till att cookies används.

Den här webbplatsen innehåller cookies. Cookies används för att hålla reda på användarspecifik information för dig som besökare eller inloggad, så att webbplatsen ska fungera korrekt.

Det finns även tredjepartstjänster som använder Cookies. Dessa är tjänsten Google Analytics.

Google Analytics från Google,
används som analysverktyg i syfte att utvärdera besöksstatistik. Men när besöksstatistiken skickas till Google är den anonymiserad.

Infogad information från andra websidor

Sidor på denna webplats kan innehålla infogad (embedded) information tex videoklipp från andra websidor. Infogat innehåll från andra websidor aggerar på samma sätt som om besökaren hade gått till den andra websidan. Dessa andra websidor kan samla information om besökaren, använda kakor och andra spårtjänster.

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring av cookies, eller informerar dig varje gång det begärs att få lagra en cookies. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.