Valborg på Lillugnsrev

Valborg på Lillugnsrev

Majbålet eller vårdkasen var välbesökt på Lillugnsrev på valborgsmässoafton.

 

Slite sjöfartsmuseum tände elden och brandkåren från Slite fanns på plats så det inte fanns risk att elden skulle sprida sig i blåsten. Slite Intresse förening med Jimmy Hamstedt, Mait Juhlin och Annica Österberg, sålde korv till många under kvällen. Slite Kyrkokör skötte underhållningen. Det blev en bra kväll med en bra uppslutning av besökande.

Foto Ted Lehrberg

2015-05-02 16:58