Utredning om Slite Skärgård

Länsstyrelsen på Gotland ger förslag på fjorton nya friluftsområden på Gotland. Nummer 8 handlar om Slite Skärgård

 ”Nordöstra Gotlands kust- och skärgård”. Ett friluftsområden är inget skyddat område utan endast ett område som är lämpat för friluftsliv.  Inget juridiskt skydd. Endast om någon form av exploatering i området är önskvärt blir det en prövning. Senast 21 februari önskade Länsstyrelsen att få in synpunkter. De beklagar att de har gett allmänheten så ringa tid. Ansvarig person är inte anträffbar nästa vecka men tar gärna emot synpunkter via e-post marie.jakobsson@lansstyrelsen.se  Naturvårdsverket tar beslut om förslagen senare i vår.

Läs utredningen

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/Pages/nya-omraden-for-friluftsliv.aspx

 

 

 

2014-02-21 16:52