Samrådsmöte Avfallsplan, Slite Teater 4/11 18-19:30

Måndag 4 november bjuder Region Gotland in till samrådsmöte kl. 18:00-19:30, Slite Teater, gällande förslag till ny avfallsplan på Gotland. Se https://www.gotland.se/samradavfallsplan

2019-11-03 20:54