Naturreservat i Slite Skärgård

Länstyrelsen har genomfört ett par träffar om naturreservat i Slite Skärgård. Henrik Johansson på Länsstyrelsens Miljö och Vattenenhet har skrivit mail till de som deltog i träffarna. Här är den information som lämnats

Jag lovade att hålla er uppdaterade i processen för bildandet av reservatet. Meningen var att ni skulle fått den här informationen i maj. Innan jag hann skriva ihop något råkade jag dock ut för en olycka. Jag krockade med en annan cyklist på väg hem från jobbet och landade med huvudet före i asfalten (nej jag hade ingen hjälm då!). Det blev en kraftig hjärnskakning som höll mig borta från jobbet fram till semestern. Men nu är jag helt frisk igen!

Sedan vi sågs har vi haft diskussioner med Regionens hamnavdelning, Cementa och Sjöfartsverket angående farleden in mot Slite. Som ni kanske minns så hade vi från början valt att ta med farleden i reservatet. Detta var dels för att det finns höga naturvärden (fina ålgräsängar) alldeles in till farleden, dels då vi även ville ha med vattnet runt Enholmen och samtidigt få ett sammanhållet reservat. Vi hade studerat andra marina naturreservat och sett att man kunde göra så rent juridiskt sett genom att skriva in undantag i föreskrifterna som skulle säkra användandet av farleden framöver.

I kontakterna med Sjöfartsverket berättade dom att dom har haft en del dåliga erfarenheter av denna typen av lösning. Det blir en tvetydighet för fartyg när det både är farled och naturskyddat område vilket tydligen har ställt till en del problem och till och med tillbud i vissa lägen.

Vi avser därför dra om gränsen på reservatet så att farleden kommer utanför reservatet. Det innebär även att vattnen runt Enholmen inte heller kommer med i reservatet. Detta trots att det finns fina ålgräsängar där. Vi får försöka ha koll på dem ändå på något vis.

Vad som händer med Enholmen är ju än så länge inte beslutat. Den 6:e september presenterades en utredning för regeringen angående vilka fastigheter runt om i Sverige som bör behållas i statlig ägo av kulturhistoriska skäl. Där föreslås Enholmen behållas i statlig ägo. Detta tror och hoppas jag ger bra förutsättningar för en bra skötsel och ett bra tillgängliggörande av ön. Men än är som sagt inget beslut taget i regeringen. Vill man traggla sig igenom hela utredningen så sök på SOU 2013:55 (Statens Offentliga Utredningar).

Under våra möten kom det fram önskemål om utökningar av reservatet. Bland annat undrade många varför vi inte införlivade Lörgeholm, eller drog gränsen för reservatet i strandlinjen. Även Rute Misslauper, Skenholmen och södra delen av Furillen föreslogs av en del gå med i reservatet. Vi har bestämt oss för att ta till oss dessa funderingar och kommer att utreda om ett större område skall tas med i det framtida reservatet. För att göra detta behöver vi dels kontakta dessa markägare, dels utföra mera inventeringar av framförallt bottnarna för att få reda på om det finns några särskilda naturvärden där. Det kräver en inventeringssäsong till. I år hade vi inte resurser för detta utan inventeringar får göras först sommaren 2014. Därefter kommer vi att ta ställning till eventuell utökning av reservatet.

Detta gör att reservatsarbetet till stor del ligger i malpåse resten av året och första halvåret 2014. Visst arbete kommer att ske för att arbeta in alla andra bra förslag och synpunkter som vi fick in under mötena. Men nästa informationsbrev kommer troligtvis inte förrän 2014.

Har ni funderingar eller mera idéer som ni tycker vi bör ta ställning till är ni välkomna att kontakta mig. Om någon har något bra namnförslag på området så är det också välkommet. Slite skärgård är nog egentligen ett arbetsnamn som vi ”uppfunnit” på länsstyrelsen. Såvitt jag vet finns det inget vedertaget lokalt namn för området 

Vänliga hälsningar

Henrik Johansson

Klimat- och energisamordnare

Miljö- och vattenenheten

Länsstyrelsen i Gotlands län

621 85 Visby

010-223 92 47

www.lansstyrelsen.se/gotland

2013-09-16 17:31