Lite om Slite

Intresseföreningen arbetar för att Slite skall bli ännu bättre att besöka och att bo och arbeta i. Här kommer lite information om vad som hänt och vad som är på gång.

Vad hänt??

Slite Marknad är föreningens största åtagande och årets marknad förlöpte väl. Marknadsgeneral Lena Björk och Lars-Erik Olsson har haft en hektisk tid och hålller nu på att utvärdera marknaden som ju ger ett bra bidrag till föreningens kassa. Flera andra föreningar drar också nytta av marknaden. IK Graip skötte bemanningen på tivolit med den äran och Hangvar SK skötte som vanligt byggande av stånden.

Slite Expo i hotellparken samlade dryga hundratalet veteranbilar och många besökare. Kenneth Johansson har hållit i trådarna med stöd ifrån föreningen. Intresseföreningens styrelse sålde hamburgare på expon och det bidrog också positivt till föreningskassan. 

SM i kubb hade många deltagande lag som njöt av en fin dag i hotellparken. Familjerna Svensson och Söderberg från gamla styrelsen arrangerade traditionsenligt och alla var nöjda med arrangemangen.

Vad Händer Nu?

Frukostmöten. Fredagen den 13 september kl 9 -10 startar vi upp med frukostmöten på Slitebadens hotell. Där kan Du få veta mer vad som är på gång men också tipsa om vad föreningen bör jobba med. Sedan blir det frukostmöten varannan fredag.

Lillugnsrev. Området som en gång var park har förbuskats och förfallit. Intresseföreningen har fått bidrag med 60.000:- från Leadergotland för att rusta upp området. Här fordras att vi ställer upp med en hel del ideellt arbete. Kan Du hjälpa till, kontakta någon i Styrelsen.

Slite Tidning Nytt nummer kommer att sändas ut till alla tidningsprenumeranter senare i höst.

Slite sockenbastu Arbetet med nybyggnad av bastun vid badet fortgår och vi är nu klara hur avtalet med regionen skall se ut. Ritningar finns framme och vill Du lämna synpunkter, så finns ritningarna på frukostmötet.

Bredband Ekonomiska föreningar har startats i Boge och Othem för att bygga fiber på landsbygden. I tätorten så arbetar en grupp för att undersöka möjligheterna i Närs Ytterligare en grupp är under bildande för ett fiberprojekt i södra Slite. Intresserad att delta? Anmäl Dig på här på hemsidan.

2013-09-06 08:33