Hur mådde Sliteborna för 100 år sedan ?

Artikelförfattare är Kristina Pellmer Wramner och Bengt Wramner. Båda har disputerat i folkhälsovetenskap och bor numer som pensionärer i Slite

Läs utredningen!

2015-07-30 10:05