Enholmen

Nu kan du besöka Enholmen!

Båtresan med Linnea eller Viggen tar knappt 10 minuter i varje riktning. Enholmen med  blev vid freden i Brömsebro 1645  intressant att befästa. Karlsvärds fästning anlades med fem bastioner. På Enholmen finns också en kalkugn från byggnadstiden av fästningen. Fästningen revs 1788 då den ansågs olämplig och onyttig samt för kostsam. 1831 uppfördes här det första kolerasjukhuset i Sverige. När Krimkriget bröt ut 1853 blev Östersjön en krigsskådeplats och Slite förklarades som krigshamn och Enholmen skulle befästas. Kolerasjukhuset flyttades då till ön Asunden. Två försvarsverk uppfördes som blev klara 1858 och är än i dag väl synliga från det gotländska fastlandet. Ön har varit bemannad under de två världskrigen och under 1990-talet blev här en minstation anlagd. Först 2011 blev ön avmilitariserad.

Fortifikationsverket fick i uppdrag att sälja Enholmen vilket lokalbefolkningen starkt motsatte sig. Statens Fastighetsverk äger idag ön. Fortifikationsverket har reparerat kajen, ställt i ordning stigar och en temporär toalett. Statens Fastighetsverk är angelägna om att tillsammans med verksamheten i Slite skapa ett attraktivt resmål.

Du går runt ön på cirka 30 min. Bra möjligheter för bad, fotvandring och egna funderingar över vad som kan ha skett på ön. Vatten och mat tar du själv med dig. Allt skräp bär du också med dig tillbaka.

Under juli arrangerar Slite Utveckling i samarbete med Othem Boge Hembygdsförening och Slite Intresseförening båttur med guidning, se www.karlsvärds.se  

2014-07-09 09:34