Enholmen föreslås förbli i statlig ägo!

På Regeringskansliets webplats kan ni nu ta del av det positiva besked som nått oss idag. Statens Kulturfastigheter är nu klara med sin utredning av fastigheter, anläggningar och byggnader. Av kulturhistoriska skäl föreslås att Enholmen ska kvarstå i statligt fastighetsbestånd.

2013-09-06 13:24