Årsmöte 10 mars skriftligt

Samtliga medlemmar har via epost fått kallelse föredragningslista, årsberättelse osv.  Du kan också hämta ett fysiskt exemplar innanför dörren Storgatan 95.

Dokumentet är för stort så vi lyckas inte lägga upp det på denna sidan. Mejla oss om du saknar information.

I föredragningslistan, sid 3, ser du rödmarkerade frågor om beslut som du tar ställning till.  Ditt svar kan du ge genom

- att svara på detta mejl eller

- kontakta någon i styrelsen, förslagsvis Anders Johansson 070 69 73 58,

ring eller skicka sms.

Skriv

- jag godkänner samtliga eller

- jag godkänner inte till exempel punkt 3, 10.

 

Du kan ju ha andra frågor som inte direkt rör årsmötet eller som du vill att vi ska förtydliga. Låt oss veta.

 

Tack för ditt deltagande

 

Johan Lundqvist, ordförande

2021-02-26 15:51