Mer Bostäder i Slite

För att verkligen kunna göra något åt bostadssituationen i Slite och på Norr Gotland behövs många nya bostäder. Nedan är en studie på det största projektet som vi försöker få till för att verkligen kunna göra skillnad.

Nedan finns en övergripande beskrivning för olika bostadsprojekt som Slite Utveckling driver för mer bostäder i Slite.