Föreningen har restaurerat väderkvarnar vid Mojner i Boge och Kviende i Othem, Vattenkvarn vid Aner i Boge, sojde vid Klints i Othem och Pilgårds i Boge där man bränt tjära, sockenmagasin både i Boge och Othem, konfirmandpaviljongen i Othem, brygghus och fähus vid gamla tullhuset i Slite, Trojaborg samt rensat Sju Strömmar. Ängshävd i änge vid Laxarve i Boge. Man ger ut hembygdsalmanacka med Slitebilder och ett medlemsblad

- En del av Riksteatern

Föreningen anordnar teaterföreställningar. 

För mer information och bokning av biljetter, besök www.nordret/riksteatern.se 

Slite Biografförening visar filmer, samt balett och opera i livesändningar se www.slitebio.se

Kontaktperson Kristian Pettersson info@slitebio.se

Biljettbokning och kontakt avseende balett och opera via kulturislite@gmail.com

Välkommen till Slite Industrimuseum på Skolgatan

Museet har öppet under tiden
6 maj - 26 augusti tisdagar kl 18.00-20.00
övriga året tisdagar kl 13.00-16.00 (vardagar).

Kontaktperson Ted Lehrberg lehrberg@telia.com

Välkomna till Slite sjöfartsmuseum beläget i Lanthamnen.

Museet har öppet måndagar 18:00-20:00.