Slite har ett rikt föreningsliv, med många olika föreningar. Här finns idrottsföreningar som har en omfattande verksamhet. Här finns föreningar för bio, teater och muséeförningar för att ta några exempel.

Här finns intresseföreningar som Rotary, Lions men också lokala som Majgus vänner.

Slite Intresseförening är en paraplyorganisation för företag, föreningar och enskilda. Föreningen ansvarar för denna hemsida.