LUV Enkät

Vi inom Slite Intresseförening och Slite Utveckling har tagit på oss att skapa en lokal utvecklingsplan som stakar ut vart vi vill ta Slite de kommande fem åren. Vi välkomnar dina synpunkter.
Planen utgår från perspektiven leva och bo, etablera och utveckla företag samt besöka och uppleva.
Vi vill åstadkomma att känslan av både tillhörighet och stolthet ökar. Vi vill satsa på att driva det som lyfter Slite.


Vi är ett samhälle i som lever med en stor industri men vi har valt att inte lägga energi på Cementa. Det är en polariserande diskussion som inte ger mycket i detta arbete.


Du kan svara helt anonymt men naturligtvis kan du också ange namn och kontaktuppgifter. Du kan svara med enstaka ord om du vill. Formuleringen är inte viktig. Vi vill gärna få in så mycket information som möjligt. Är ni flera i familjen kan flera svara. Du kan svara på pappes enkät som du hämtar på Slite Utveckling eller ännu bättre på elektroniskt här.

Tack!