Slite Intresseförening

Föreningen har till ändamål att verka för en positiv samhällsutveckling i Slite med omnejd.

Föreningen skall därvid genom egna insatser och i samarbete enskilda och organisationer samt regionala och statliga organ bland annat främja näringsliv, sysselsättning, servicefunktioner, turism, kultur och ungdomsverksamhet. Föreningen skall vara partipolitiskt obunden

Styrelse 2020

  • Johan Lundqvist, ordf
  • Anders Johansson
  • Ann-Sofie Löfstedt
  • Calle Linder
  • Dag Strauka
  • Jens Söderberg
  • Matthias Sundqvist

Valberedning: Peter Patomella, Kenneth Tillberg, Mait Juhlin