Byggemenskap

Här samlar vi information för Slite Utveckling ABs projekt för en byggemenskap i Slite

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Video från 231020

Presentation från 231020

Ekonomiska föreningen

MÖTEN

Möte 4 – 26 april kl 13.30

Agenda

 1. Regionstyrelsens beslut om avsiktsförklaring för tomten Rakan 6
 2. Beslut om registrering av Ekonomisk Förening för Byggemenskapen med insats om 10 000 kr
 3. Slutgiltigt beslut om namn
 4. Beslut om stadgar
 5. Val av styrelse
 6. Val av revisor
 7. Idéer om hur vi marknadsför för att hitta fler intressenter
 8. Övriga frågor

 • Efter mötet samlar vi på Lennarts and Kristinas behov.

https://gotland.se/arkiv/nyheter/region-och-politik/2024-04-23-regionstyrelsens-beslut-i-korthet

Möte 3 – 24 januari kl 10

Agenda

 1. Gå igenom ytterligare namnförslag och besluta namn på föreningen
 2. Uppdatering kring markanvisning från Region Gotland
 3. Gå igenom individuella krav på utformningen av lägenheterna

Möte 2 – 27 december

Agenda

1) Frågor från förra mötet såsom skillnad på byggregler pga storlek, skyddsrumskrav, förråd osv


2) Namn på föreningen

 • Mörtugglans ek för
 • Mörtälvans ek för
 • Mörtvättens ek för
 • Mörtvätens ek för

3) Skapandet av den ekonomiska föreningen eller ej?

 • Beslut: Vi väntar in markanvisningen då det bara finns en möjlig plats för byggemenskapen. Vi registrerar då en ekonomisk förening med de 10 000 kr som insats och med rätt stadgar för en byggemenskap från början.


4) Hur vi skall få med ytterligare personer?

 • Beslut: Vi avvaktar markanvisningen och om vi får den så börjar vi en bredare marknadsföring med mål att få till dubbelt så många intressenter som det finns 55+ lägenheter


5) Tankar kring upplåtelseformer och fördelar och nackdelar av de olika?

 • Inriktningsbeslut: Vi avser att börja med en ekonomisk förening och sedan om inte helt separat finansiering kan anordnas så går vi mot en bostadsrättsförening då det är enklare att få den finansierad.

Möte 1 – 28 november

Minnesanteckningar

Specifikt väckta frågor under mötet

 1. Skillnader på byggregler <54 m2 och >55 m2
 2. Skyddsrumskrav
 3. Krav på utrymmen som ej är bostadsutrymmen såsom förråd osv

Agenda

1) Individuella behov vad gäller boende?
2) Idéer kring värdegrund för föreningen?
3) Skapandet av den ekonomiska föreningen eller ej?
4) Hur vi skall få med ytterligare personer?
5) Tankar kring upplåtelseformer och fördelar och nackdelar av de olika? 

Material

Grundläggande information om hur man startar en byggemenskap

Standardförslag på stadgar för en byggemenskap i form av en ekonomisk förening 

Lite information om upplåtelseformer

Resurser i Sverige

Coompanion – Rådgivning, mallar och fri studiecirkel handledning

Boverket – Stöd till byggemenskaper fram till byggstart om max 400 000 kr, 6 medlemmar, 10 000 kr var, disponerar mark, flerbostadshus för alla medlemmar plus kreditgarantier upp till 90% av marknadsvärdet för att hjälpa med bankfinansiering. Även gemensamhets lokaler kan få stöd

Föreningen för byggemenskaper i Sverige – Professionell byggemenskapslotar bör anlitas för att minska risken att allvarliga misstag

Bygga&Bo ihop i Sverige

Hela Sverige ska leva

Föreläsningsmaterial från Coompanions föreläsningar på Gotland om byggemenskaper våren 2023 kommer delas senare för intressenter i byggmenskapen.