Byggemenskap

Här samlar vi information för Slite Utveckling ABs projekt för en byggemenskap i Slite.

Video från 231020

Presentation från 231020

Möte 1 – 28 november

Agenda

1) Individuella behov vad gäller boende?
2) Idéer kring värdegrund för föreningen?
3) Skapandet av den ekonomiska föreningen eller ej?
4) Hur vi skall få med ytterligare personer?
5) Tankar kring upplåtelseformer och fördelar och nackdelar av de olika? 

Material

Grundläggande information om hur man startar en byggemenskap

Standardförslag på stadgar för en byggemenskap i form av en ekonomisk förening 

Lite information om upplåtelseformer

Resurser i Sverige

Coompanion – Rådgivning, mallar och fri studiecirkel handledning

Boverket – Stöd till byggemenskaper fram till byggstart om max 400 000 kr, 6 medlemmar, 10 000 kr var, disponerar mark, flerbostadshus för alla medlemmar plus kreditgarantier upp till 90% av marknadsvärdet för att hjälpa med bankfinansiering. Även gemensamhets lokaler kan få stöd

Föreningen för byggemenskaper i Sverige – Professionell byggemenskapslotar bör anlitas för att minska risken att allvarliga misstag

Bygga&Bo ihop i Sverige

Hela Sverige ska leva

Föreläsningsmaterial från Coompanions föreläsningar på Gotland om byggemenskaper våren 2023 kommer delas senare för intressenter i byggmenskapen.