1991

Slite kulturhistorisk miljö- och bebyggelseinventering” som gjordes 1991 av Sven-Olof Lindquist & Roger Öhrman på uppdrag av Gotlands Fornsal.